توسعه متوازن شهری ، زمینه ساز توسعه پایدار

توسعه متوازن شهری ، زمینه ساز توسعه پایدار
آسفالت ریزی کوچه شهید برزگر مولاباشی
به گزارش روابط عمومی منطقه سه در راستای ساماندهی توسعه متوازن شهری عملیات آسفالت ریزی کوچه شهید برزگر واقع در مولاباشی پشت تعویض پلاک توسط واحد عمران شهرداری منطقه سه آسفالت  گردید
 

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
منبع منطقه سه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۴