توسعه متوازن شهری ، زمینه ساز توسعه پایدار

توسعه متوازن شهری ، زمینه ساز توسعه پایدار
زیرسازی کوچه شهید برزگر پشت تعویض پلاک
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه عملیات زیر سازی اصولی به منظور آماده سازی برای آسفالت ریزی در کوچه  شهیدبرزگر پشت تعویض پلاک   توسط واحد عمران در حال انجام 
 

Get_Image

Get_Image

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
منبع منطقه سه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۱