زیباسازی ونصب چراغ پایه دار روشنایی تزئینی در ورودی شهر ازسمت تبریز

زیباسازی ونصب چراغ پایه دار روشنایی تزئینی در ورودی شهر ازسمت تبریز
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
منبع منطقه سه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۳۱