درباره  شهرداری منطقه سه

درباره شهرداری منطقه سه
شهرداری منطقه سه اردبیل یکی از گسترده ترین مناطق شهری اردبیل است که باوسعت10939296متر مربع درجنوب شرقی شهر اردبیل واقع شده است
محلات سعدی- ملاباشی-بهشت زهرا وملایوسف وشهرک های نیستان-گلسار-امام رضا-باهنر-کارشناسان فاز1و2و3-حافظ-رضوان-نادری-ساحلی-استانداری-جهاد-جانبازان-آزادگان وقسمتی از ورودی شهرک نیایش در حوزه  منطقه سه شهرداری اردبیل واقع شده است.
 
حوزه منطقه سه شهرداری اردبیل ازشمال باحوزه منطقه چهار ازجنوب باحوزه منطقه دو-ازغرب باروستاهای القر وحسن باروق واز شرق باحوزه منطقه یک همسایه هست
 
ساختمان اداری شهرداری منطقه سه در اردبیل-شهرک کارشناسان فاز دو- خیابان شهید صاحبقران فرد واقع شده است
 
 

Get_Image

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع منطقه سه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۹۰