معاونتها و نواحی

معاونتها و نواحی
معاونت مالی و پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی :  فضائیل رضانژاد
معاونت فنی و عمرانی : محمد بشاش
معاونت شهرسازی:محرم بخشی
معاونت خدمات شهری :حجت طهماسی وند
کارشناس امور شهری : حمید صفایی
مسئول ناحیه یک : اکبر شیرزاده
مسئول ناحیه دو : فیروز شهبازی 
مسئول ناحیه سه : علی دهقانی 
مسئولان نواحی 1و2فضای سبز:فرامرز سپهری
مسئول اجرائیات منطقه :  یادگار جهاندیده
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
منبع منطقه سه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۸۰