ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت فرم اطلاع رسانی خدمت
۱ شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهری 12062645100 دریافت فایل
۲ پیشگیری و رفع تخلفات شهری 10012661000 دریافت فایل
۳ جمع آوری حیوانات موذی شهر 12062663000 دریافت فایل